Cerchov 1042 m n. m. - nejvyšší bod okresu Domažlice
Posted by: Groundspeak Regular Member mirotiro
N 49° 23.001 E 012° 47.024
33U E 339150 N 5472434
Quick Description: Nejvyšší bod okresu Domažlice. High Point district Domažlice.
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 3/23/2011 12:28:19 AM
Waymark Code: WMB1BK
Published By: Groundspeak Charter Member GEO*Trailblazer 1
Views: 69

Long Description:
Z geografického hlediska je prevážná cást okresu vyplnena zvlnenými pahorkatinami s nadmorskou výškou kolem 450 m. Jihozápadní hranici okresu tvorí Všerubský prusmyk, který oddeluje Šumavu od Ceského lesa. Všerubský prusmyk se skládá z Všerubské brány s nejvyšším vrcholem Jezvinec (739 m n. m.) a z Kdynské brázdy. Všerubská brána na severu a Kdynská brázda na severovýchode u Kouta na Šumave prechází v Chodskou pahorkatinu. Na Kdynskou brázdu navazuje Cerchovský les, který patrí do masivu Ceského lesa. V Ceském lese leží zároven nejvyšší bod okresu Cerchov (1 042 m n. m.). Na Cerchovský les navazuje Haltrava, kterou tvorí souvislé pásmo vyšších vrcholu: Tyrolka (865 m n. m.), Škarmanka (888 m n. m.) a Velká skála (852 m n. m.) aj. Hranici okresu dále tvorí Plešská vrchovina s nejvyšším vrcholem Zvon (859 m n. m.). Od severozápadní hranice až do nitra okresu se táhne Chodská pahorkatina. Stred Chodské pahorkatiny v šíri 8-15 km je približne tvoren trasou Belá nad Radbuzou, Hostoun a Pobežovice, která se od Domažlic neustále zužuje a zasahuje až ke Stankovu. Severní cást okresu je vyplnena Holýšovskou pahorkatinou, jejíž soucástí je Mezihorí s nejvyšší horou Racovským vrchem (619 m n. m.).

From a geographic perspective, the major part of the district filled with undulating hills with an altitude of 450 m. The southwestern boundary of the district are Všerubská Pass, which separates the Bohemian Forest Bohemian Forest. Všerubská pass consists of the gate with Všerubská Jezvinec highest peak (739 m) and Kdynské furrows. Všerubská gateway to the north and northeast of Wake Kdynská at Kouta goes to the Bohemian Forest in the hills Chodská. The furrow followed Kdynskou Cerchovská forest, which belongs to the mass of the Bohemian Forest. In the Czech forest is also the highest point of the district Cerchov (1042 m asl). The forest continues Cerchovská Haltravy, which consists of a continuous range of high peaks: Tyrolka (865 m), Škarmanka (888 m) and Big Rock (852 m), etc. The border region also consists Plešská Highlands bell with the highest peak (859 m ). From the north boundary to the interior of the district stretches Chodska Hills. Middle Chod Downs 8-15 km in width is formed around the route Bela Radbuzou, Hostoun and Pobežovice that the Domažlice continually narrows and reaches up to Stankov. The northern part of the district is filled Holýšovskou Hills, which includes Mezihorí Racovským highest mountain peak (619 m).
State/Province/County/Territory etc.: CZ/Plzensky kraj/okres Domažlice

Elevation: 1042

Elevation Measurement: Meters

Access: Hiking Trail/Foot Path

Fee: No

If Yes How Much?: 0.00 (listed in local currency)

Related URL (If available): [Web Link]

Visit Instructions:
To log a high point, post a photo of you and your GPS, or just your GPS at the high point. If there is a sign noting that it is a high point, be sure to include that in the photo.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Geographic High Points
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
george caesar visited Cerchov 1042 m n. m. - nejvyšší bod okresu Domažlice 7/29/2013 george caesar visited it
slava04 visited Cerchov 1042 m n. m. - nejvyšší bod okresu Domažlice 2/6/2013 slava04 visited it
J.Kaas & family visited Cerchov 1042 m n. m. - nejvyšší bod okresu Domažlice 6/16/2012 J.Kaas & family visited it
Arogant visited Cerchov 1042 m n. m. - nejvyšší bod okresu Domažlice 2/13/2012 Arogant visited it
pavlikVB visited Cerchov 1042 m n. m. - nejvyšší bod okresu Domažlice 2/4/2012 pavlikVB visited it

View all visits/logs