Zrícenina hradu Devín, Devín, SK, EU
Posted by: Groundspeak Premium Member Arogant
N 48° 10.448 E 016° 58.660
33U E 647025 N 5337544
Quick Description: Ruins of castle Devin, Slovakia.
Location: Bratislavský kraj, Slovakia
Date Posted: 3/3/2011 9:50:00 AM
Waymark Code: WMAWCQ
Published By: Groundspeak Premium Member BarbershopDru
Views: 37

Long Description:
Zrícenina hradu Devín. Tato atraktivní lokalita - skalnatý ostroh nad rekou Dunaj - byla osídlena již v dobe ríše Velké Moravy jako ochrana pred Franskou ríší.
V 13. století zde byla vybudována pohranicní pevnost. Zlatý vek zažila pevnost v 15. století, kdy hrad vlastnila dynastie Garayových.
Poté jej vlastnilo ješte nekolik rodu.
Za konec hradu mužeme považovat rok 1809, kdy hrad znicila Napoleonska vojska. Od té doby hrad chátrá.
V roce 1935 koupil hrad ceskoslovenský stát, nyní hrad spravuje Bratislavské muzeum, které zde provádelo nekolik archeologických pruzkumu.

Ruins of Devin Castle. This attractive location - a rocky promontory overlooking the river Danube - was settled by the time the empire of Great Moravia as a protection against the Frankish kingdom.
In the 13th century border fortress was built. The golden age has seen strength in the 15th century, when the castle was owned Garayových dynasty.
Then it was owned by several families.
The end of the castle can be considered the year 1809, when the castle was destroyed by Napoleon's army. Since then the castle fell into decay.
In 1935 the castle was bought by the state of Czechoslovakia, now managed by the Bratislava Castle Museum, which are engaged in several archeological surveys.
Type: Ruin

Fee: 3EUR

Hours:
10-19h summer 10-17h another time


Related URL: [Web Link]

Visit Instructions:
Original photographs showing additional views of the Ruin/Remnant or even just its current condition are encouraged. Please describe your visit, especially if no additional photos are available. Did you like the Ruin or Remnant? What prompted you to see the Ruin or Remnant?
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Preserved Architectural Remnants and Ruins
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Murazor visited Zrícenina hradu Devín, Devín, SK, EU 9/7/2014 Murazor visited it
florish visited Zrícenina hradu Devín, Devín, SK, EU 8/28/2014 florish visited it
Monty&Miru visited Zrícenina hradu Devín, Devín, SK, EU 6/14/2013 Monty&Miru visited it
JeyJey8791 visited Zrícenina hradu Devín, Devín, SK, EU 8/27/2012 JeyJey8791 visited it
Virene visited Zrícenina hradu Devín, Devín, SK, EU 8/27/2012 Virene visited it
Tygress visited Zrícenina hradu Devín, Devín, SK, EU 10/20/2011 Tygress visited it
pepsi3 visited Zrícenina hradu Devín, Devín, SK, EU 9/11/2011 pepsi3 visited it
Petr.P visited Zrícenina hradu Devín, Devín, SK, EU 7/30/2011 Petr.P visited it
Piefendeckel visited Zrícenina hradu Devín, Devín, SK, EU 9/2/2009 Piefendeckel visited it

View all visits/logs