Zidovsky hrbitov / Jewish cemetery Horepník, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 30.586 E 015° 06.290
33U E 507589 N 5484131
Quick Description: ENG: The Jewish cemetery from the first third of the 17th century, abandoned 1940. CZ: Židovský hrbitov z 1. tretiny 17. století, opušten v roce 1940.
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 12/10/2010 9:36:59 AM
Waymark Code: WMA9ZK
Published By: Groundspeak Premium Member Raine
Views: 71

Long Description:
ENG: The Jewish cemetery is documented in Horepník in the first third of the 17th century. The oldest tombstone is from 1649. Preserved remained 228 gravestones, most of them baroque and classical. In its history the cemetery has been expanded several times, most recently in the second 19th century. Its current size is 1577 square meters. Funerals were held here till 1940. Simple morgue was reconstructed in the late 20th century.

CZ: Židovský hrbitov je v Horepníku doložen v 1. tretine 17. století. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1649. Dochováno je 228 náhrobku, vetšina z nich je barokních a klasicistních. Ve své historii byl nekolikrát rozširován, naposledy ve 2. polovine 19. století. Jeho soucasná rozloha je 1577m2. Pohrby se zde konaly do roku 1940. Prostá márnice byla na prelomu 20.a 21. století opravena.

zdroj informací: B.Rozkošná, P. Jakubec, Židovské památky Cech, Nakladatelství Era, 2004
Earliest Burial: 1/1/1649

Latest Burial: 1/1/1940

Visit Instructions:
Take a photo of at least one grave marker and including a qualitative and quantitative description
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abandoned Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
puczmeloun visited Zidovsky hrbitov / Jewish cemetery Horepník, CZ 7/20/2014 puczmeloun visited it