Olav Tryggvason
Posted by: Groundspeak Premium Member Pica42
N 58° 45.637 E 005° 40.769
32V E 307955 N 6518157
Quick Description: Olav Tryggvason ble født her.
Location: Rogaland, Norway
Date Posted: 5/23/2010 3:32:46 AM
Waymark Code: WM8WRB
Published By: Groundspeak Premium Member oppned
Views: 35

Long Description:
Olav Tryggvason
Mor til Olav Tryggvason var datter av Eirik Bjodaskalle fra Obrestad. Hun måtte flykte da mannen, kong Trygve ble drept, og hun ble gjemt på en holme der hun fødte barnet. Ifølge lokal historikk skjedde dette på Lalandsholmen.

Mor og barn ble etterpå smuglet ut til forbindelser faren hadde i Russland, og Olav Tryggvason skal ikke ha kommet tilbake til Norge før i 15 års alderen.

Han var konge i Norge fra 995 til 1000. Hans hovedgjerning som konge var at han innførte kristendommen i deler av sitt rike. I tillegg ble det etter hans intitiativ et formelt religionsskifte med innføring av kristendom ved tingvedtak i Island, Grønland og Færøyene.Olav Tryggvason
Mother of Olav Tryggvason was the daughter of Eirik Bjodaskalle from Obrestad. She had to flee when the man, King Trygve was killed, and she was hidden on an island where she gave birth to the child. According to local history, this occurred on Lalandsholmen.

Mother and children were then smuggled out to connections his father had in Russia, and Olav Tryggvason did not come back to Norway until 15 years of age.

He was king of Norway from 995 to 1000. His main work as a the king was that he introduced Christianity in parts of his empire. In addition, after his intitiativ a formal religion change with the introduction of Christianity in Iceland, Greenland and the Faroe Islands.
Visit Instructions:
Legg med et bilde av deg selv på stedet
Add a photo with you on this spot
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Norway Historical Sites
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Imit42 visited Olav Tryggvason 9/19/2013 Imit42 visited it
Geo2m visited Olav Tryggvason 6/21/2010 Geo2m visited it

View all visits/logs