Darkov Health Resort Darkov Spa - Karviná, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member RadousCZ
N 49° 50.480 E 018° 32.751
34U E 323549 N 5523878
Quick Description: [ENG] Darkov Spa consists of two resorts, the modern Rehabilitation Sanatorium and historical Darkov Health Resort. [CZ] Lázne Darkov se sestávají ze dvou cástí – moderního Rehabilitacního sanatoria a historické Lécebny.
Location: Moravskoslezský kraj, Czechia
Date Posted: 2/26/2010 1:25:00 PM
Waymark Code: WM8A55
Published By: Groundspeak Premium Member RakeInTheCache
Views: 128

Long Description:
[ENG]
Darkov Health Resort consists of fwe buildings, renowed as cultural monuments. It is the main buliding of Darkov Health Resort, villas Marycka, Jirina, Vlasta, Eliška and the Old Bath. Darkov Health Resort is a historical part of the spa, however, it has been entirely reconstructed and nowadays the building provides very comfortable accomodation with the typical spa atmosphere.
The spa excels the treatment of locomotive and circulation systems, neurological diseases, and is considered as one of the most successful spa in the Czech Republic while the results of the treatment and client?s appreciation can argue the fact. There is a wide range of therapeutic procedures provided, the stress is layed on traditional rehabilitation, by balneological procedures is used an unique natural resource of healing iodine-bromine water – salt water the consistence of which resembles very strongly mineralized sea. Not only its chemist but also the taste is a prove of. In popular healing the iodine-bromine salt water used to the local inhabitants two hundred years ago. Nowadays are its beneficial effects used by team of medical professionals of Spa Darkov. The spa offers a variety of accommodation in accordance with individual wishes and requirements. The bathers can stay in double rooms with fitting, also in single rooms with fitting, in the rooms of the lux-cathegory, in apartments or in lux-apartments. An offer of rooms, specially adapted immobile clients is also at the disposal.

[CZ]
Lécebnu Darkov tvorí nekolik budov, vyhlášených za kulturní památky. Jedná se o Hlavní budovu Lécebny Darkov, Vily Marycka, Jirina, Vlasta, Eliška a Staré Lázne. Lécebna Darkov je historickou cástí lázní, je však celkove zrekonstruována, a v soucasné dobe poskytuje velmi komfortní ubytování v prostredí s typickou lázenskou atmosférou.
Lázne vynikají v lécení pohybového a obehového ústrojí, neurologických indikací a jsou považovány za jedny z nejúspešnejších lázní v Ceské republice, pricemž výsledky lécby a hodnocení jejich klientu tento fakt potvrzují. K lécbe užívají širokou paletu terapeutických procedur, duraz je kladen na tradicní zpusoby rehabilitace, u balneologických procedur využíváme unikátní prírodní zdroj lécivé jodobromové vody - solanky, který svým složením pripomíná velmi silne mineralizované more, o cemž svedcí její chemické složení, ale také chut. Jodobromová solanka sloužila místním obyvatelum již pred dvema staletími v lidovém lécitelství, dnes její príznivé úcinky využívá tým zdravotnických profesionálu Lázní Darkov. Svým klientum nabízí pestrou paletu ubytování na základe individuálních prání a požadavku. Ubytovávají ve dvoulužkových pokojích s príslušenstvím, také v jednolužkových pokojích s príslušenstvím, v pokojích kategorie lux, v apartmánech nebo v apartmánu lux. Disponují rovnež nabídkou speciálne upravených pokoju pro imobilní klienty.
This is primarily a: Mineral Bath

Street Address:
Lázeňská 48
Karviná - Darkov, Czech Republic
735 03


Walk in/Day use permitted?: yes

Least Expensive Adult Entry Fee: 80 Kč

"Textile free"?: Not permitted

Telephone Number: +420 596 376 111

Web Site: [Web Link]

Towels Provided?: yes

Opening Hours:
see web site


Hottest water temperature (specify °C or °F): Not listed

Visit Instructions:
Please comment on your experience and provide any tips for future visitors.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Spas, Hammams, Mineral Baths and Saunas
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Monty&Miru visited Darkov Health Resort Darkov Spa - Karviná, Czech Republic 7/3/2014 Monty&Miru visited it
Lucijek visited Darkov Health Resort Darkov Spa - Karviná, Czech Republic 2/1/2014 Lucijek visited it
Brunoos visited Darkov Health Resort Darkov Spa - Karviná, Czech Republic 2/1/2014 Brunoos visited it
Nemo02 visited Darkov Health Resort Darkov Spa - Karviná, Czech Republic 4/13/2012 Nemo02 visited it

View all visits/logs