Chateau Hluboká nad Vltavou, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member RadousCZ
N 49° 03.079 E 014° 26.482
33U E 459182 N 5433311
Quick Description: [ENG] The state chateau of Hluboká nad Vltavou [CZ] Státní zámek Hluboká nad Vltavou
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 2/21/2010 11:32:58 AM
Waymark Code: WM8955
Published By: Groundspeak Premium Member Blue Man
Views: 155

Long Description:
[ENG]
The chateau of Hluboká was originally founded as a guarding castle in the mid 13th century by the Kings of Bohemia, and being royal property, it was frequently forfeited. Several aristocratic families took turns owning it. The important ones included e.g. the Lords of Pernštejn, who founded the nearby fishpond of Bezdrev in 1490, the second largest fishpond in Bohemia. The prominent aristocratic family of the Lords of Hradec purchased the domain in 1561. Two years later, the new owners had the original Gothic castle rebuilt into a Renaissance chateau. In the late 16th century, the next owner was the family Malovec of Malovice, who, being Protestants, lost the property in 1619, and four years later Emperor Ferdinand II of Habsburg gave it as a compensation for war claims to the Spanish general Don Balthasar de Marradas. In 1661, Jan Adolf I of Schwarzenberg bought Hluboká from his nephew. The Schwarzenbergs lived in Hluboká until the end of 1939, when the last owner Dr. Adolf emigrated overseas to escape from the Nazis. They lost their property once for all through a special Act, Lex Schwarzenberg in 1947. Thanks to their very well-managed property and large-scale economic activities, the Schwarzenbergs twice rebuilt the chateau of Hluboká, first in the early 18th century in the Baroque style, and later, they carried out an extensive reconstruction of the chateau in the romantic neo-Gothic style of the in the years 1840 – 1871, including a re-arrangement of the park and the surrounding countryside. The rebuilding was influenced by the journeys of the then owner, Prince Jan Adolf II of Schwarzenberg and his spouse Princess Eleonore, née Princess of Liechtenstein, to England. The main model of the project was the royal castle of Windsor. Rebuilding work were started according to the designs by the Viennese architect Franz Beer, and, after his death, the Schwarzenberg builder Damasius Deworetzky continued, especially focusing on designing the splendid interiors.

[CZ]
Zámek Hluboká byl puvodne založen jako strážný hrad v polovine 13. století ceskými králi a jako královský majetek byl dáván casto do zástavy. V držení se zde vystrídalo nekolik šlechtických rodu. Mezi významné patrili napr. Pernštejnové, kterí založili v roce 1490 nedaleký rybník Bezdrev, rozlohou druhý nejvetší v Cechách. Významný šlechtický rod pánu z Hradce zakoupil hlubocké panství v roce 1561. O dva roky pozdeji nechali noví majitelé puvodní gotický hrad stavebne upravit na renesancní zámek. Koncem 16. stol. byl dalším majitelem panství rod Malovcu z Malovic, jako protestanti však prišli o majetek v roce 1619 a o ctyri roky pozdeji jako náhradu za válecné pohledávky získal panství od císare Ferdinanda II. Habsburka španelský generál Don Baltazar de Marradas. Od jeho synovce v roce 1661 koupil Hlubokou Jan Adolf I. Schwarzenberg. Schwarzenbergové pobývali na Hluboké do konce roku 1939, kdy poslední majitel Dr. Adolf emigroval pred nacisty do zámorí. O svuj majetek definitivne prišli zvláštním zákonem Lex Schwarzenberg v roce 1947. Díky velice dobre spravovanému majetku a rozsáhlým hospodárským aktivitám Schwarzenbergové hlubocký zámek dvakrát stavebne upravili, nejprve pocátkem 18. století v barokním stylu, pozdeji provedli rozsáhlou rekonstrukci zámku v romantickém stylu nové gotiky v letech 1840 – 1871 vcetne úpravy parku a okolní krajiny. Byl prestaven pod vlivem cest tehdejšího majitele, knížete Jana Adolfa II. Schwarzenberga a jeho manželky knežny Eleonory, roz. princezny Liechtenstein, do Anglie. Hlavní predlohou projektu byl královský zámek Windsor. Prestavba byla zapocata podle plánu vídenského architekta Franze Beera, po jeho smrti pokracoval hlavne v projektování honosných interiéru schwarzenberský stavitel Damasius Deworetzky.
Accessibility: Partial access

Condition: Intact

Admission Charge?: yes

Website: [Web Link]

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Castles
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point