Castle Strakonice, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member kladina
N 49° 15.491 E 013° 54.056
33U E 420028 N 5456738
Quick Description: Castle Strakonice, Czech republic, Strakonicky hrad
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 9/21/2009 4:10:32 AM
Waymark Code: WM78Y6
Published By: Groundspeak Premium Member Blue Man
Views: 120

Long Description:
Hrad vznikl zrejme v 80. letech 12. století za predka rodu Bavoru, který sem prišel z Moravy. Jeho syn ci synovec Bavor I., prední velmož své doby, daroval roku 1243 kostel a špitál ve východní polovine hradu rádu johanitu. Již od samého pocátku se pocítalo se soužitím panského sídla a johanitské komendy, nebot špitál potreboval pro svuj provoz dostatek vody, navíc povinností johanitu bylo pecovat o pocestné a k výstavbe hradu bylo vybráno místo na križovatce dálkových cest. Opevnení zarucovaly toky Otavy a Volynky, na západe vodní príkop a na jihu pozdeji zrízený Bezdekovský rybník. Hrad rozšíren v letech 1260 - 1280 za Bavora II. Pozdne gotická prestavba provedena za komtura Jana z Rožmberka na prelomu 15. a 16. století. Poslední vetší úpravy barokní na prelomu 17. a 18. století. V areálu hradu sídlí knihovna a Muzeum stredního Pootaví Strakonice.

EN:
The castle was probably in the 80 Between 12th century, the ancestor of the genus Bavarians, who had come from Moravia. His son and nephew I. Bavaria, a leading magnate of his time, donated in 1243 a church and hospital in the eastern half of the castle Johannite order. From the outset was envisaged to coexistence of the mansion and johanitské commandery as hospital needed for its operation, sufficient water was also Johannite duty to care for travelers and construction of the castle was chosen location at the crossroads of long journeys. Castle was extended in 1260 - 1280 for Bavor II. Late Gothic reconstruction undertaken as Commander John Rosenberg at the turn of the 15th and 16 century. The last major adjustment to the baroque turn of the 17th and 18 century. In the area of the castle houses the museum of secondary Pootaví Strakonice.
Accessibility: Full access

Condition: Intact

Admission Charge?: yes

Website: [Web Link]

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Castles
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
J.Kaas & family visited Castle Strakonice, CZ 10/18/2014 J.Kaas & family visited it
Sherlock Holmes visited Castle Strakonice, CZ 4/8/2014 Sherlock Holmes visited it
Noe1 visited Castle Strakonice, CZ 1/18/2014 Noe1 visited it
slava04 visited Castle Strakonice, CZ 9/16/2013 slava04 visited it
_bazilišek_ visited Castle Strakonice, CZ 3/29/2013 _bazilišek_ visited it
Monty&Miru visited Castle Strakonice, CZ 1/13/2013 Monty&Miru visited it
sHpy00n visited Castle Strakonice, CZ 4/9/2012 sHpy00n visited it
dubex visited Castle Strakonice, CZ 2/25/2012 dubex visited it
Mamuti visited Castle Strakonice, CZ 6/19/2011 Mamuti visited it
ToRo61 visited Castle Strakonice, CZ 10/24/2010 ToRo61 visited it
mr.mates visited Castle Strakonice, CZ 10/2/2010 mr.mates visited it
bediss visited Castle Strakonice, CZ 8/26/2010 bediss visited it

View all visits/logs