Hoogwaterkanon - Blankenham, Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member haxepaxe
N 52° 45.806 E 005° 53.994
31U E 695653 N 5849898
Quick Description: This cannon is now a monument in memory of two major floods, 1776 and 1825. Previously, the cannon used to warn if there was flooding. One shot of the gun once in imminent danger. Twice meant possible dikes and three times was' go '. In 1928, a few years before When the zuiderzee the IJsselmeer was, shoot the canonman Van der Linden for the last time.
Location: Netherlands
Date Posted: 12/9/2007 1:10:45 PM
Waymark Code: WM2QRM
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 50

Long Description:
in dutch:
Hoogwaterkanon

In 1776 en 1825 vonden twee grote overstromingen plaats. De overstromingen veroorzaakten grote vernielingen langs de kust van Overijssel en Friesland. Om voor toekomstige rampen gewaarschuwd te zijn, plaatste men tussen Vollenhove en Kuinre een aantal kanonnen. In Blankenham werden er twee geplaatst. Hiernaast ziet u een van die twee kanonnen. De kanonniers dienden bij dreigend hoogwater de bevolking te waarschuwen, door eenmaal een schot af te vuren. Tweemaal betekende een dreigende dijkdoorbraak en driemaal betekende ' wegwezen'. In 1928 schoot de kanonnier van der Linden voor het laatst met dit kanon. Op de achtergrond ziet u een van de vele kolken in Blankenham, die door dijkdoorbraken zijn ontstaan. Het tweede kanon van Blankenham is nu te vinden op het voormalige eiland Schokland bij het museum aldaar. Bij het kanon staat ook een gereconstrueerd kruithuisje.

De ramp van 1825

In de winter van 1825 was er een combinatie van een noord-wester orkaan, springtij en een hoge waterstand van rivieren en zuiderzee. het water werd met enorm geweld in de inham tussen de Lemmer en Kuinre opgezweept.

In de nacht van drie op vier februari kwam het zeewater zo opzetten, dat het in De Lemmer door verscheidene straten en stegen spoelde. S' avonds om zes uur waren Echten en Oosterzee door het water helemaal van de buitenwereld afgesloten. Tussen De Lemmer en Schoterzijl waren verscheidene doorbraken, waarvan men een gedeelte nu nog in het landschap kan terugvinden. De zeedijk bij Blankenham bezweek op zes plaatsen, zodat het veen- em moerasland bij Giethoorn en de weerribben geheel blank kwam te staan. Boerderijen en huizen werden ondermijnd of stortten in, en bruggen en dammen spoelden weg. (1) Ook de dijk bij Blankenham bezweek in deze rampzalige nacht. Het bezwijken van de dijk bij Blankenham had oa tot gevolg, dat het dorp Slijkenburg geheel werd overstroomd. De Lindedijk bezweek en kreeg een doorbraak van 20 ellen. (Een el had in vroeger tijden de gemiddelde lengte van een menselijke onderarm en wordt tegenwoordig gesteld op 69 centimeter.) Ten gevolge hiervan zwol de rivier de linde zodanig, dat de golven langs haar gehele lengte ter hoogte van een halve el over de noordelijke dijk in de gemeente Weststellingwerf vielen.

Disaster Date: 02/03/1825

Memorial Sponsors: Government

Disaster Type: Natural

Relevant Website: [Web Link]

Date of dedication: Not listed

Parking Coordinates: Not Listed

Visit Instructions:
A photo of the memorial from a different angle or view than what is already posted is requested. If a camera is not available, please give a detailed description so that we can get an idea of your visit. Please list anything that has changed since the waymark was created.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Disaster Memorials
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Misterbright visited Hoogwaterkanon - Blankenham, Netherlands 1/15/2015 Misterbright visited it
ASS3755 visited Hoogwaterkanon - Blankenham, Netherlands 4/12/2014 ASS3755 visited it
Team_W3M visited Hoogwaterkanon - Blankenham, Netherlands 9/9/2010 Team_W3M visited it

View all visits/logs