Pomník delnických demonstrací - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 11.911 E 016° 37.735
33U E 618666 N 5450801
Quick Description: Pomník pripomínající delnické demonstrace za predmnichovské Ceskoslovenské republiky
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 4/22/2015 5:06:58 AM
Waymark Code: WMNQZE
Published By: Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 4

Long Description:
CS:
Pomník pripomínající delnické demonstrace za predmnichovské Ceskoslovenské republiky. Umísten zde byl v roce 1960, autorem je Jan Dvorák. Pomník má tvar kuželovité výdute. Jedná se o betonové dílo s cerným rytým nápisem na plášti.

EN:
Monument commemorating the workers' demonstrations during the Czechoslovak Republic. It was placed here in 1960, monument was made by Jan Dvorák. The monument has a conical shape with a black inscription engraved on the cover. It is made of concrete.

Nápis/Inscription: (visit link)
V techto místech, kde se v dobách //
predmnichovské republiky scházeli //
delníci pod vedením KSC k demonstra- //
cím proti vykoristování, byl postaven //
pomník, aby pripomínal obeti boje //
za naši spravedlivou vec. //

In those places during time //
of Czechoslovak republic, here gather //
workers under the leadership of the Communist party to the demonstrations //
against exploitation, was built //
monument to commemorate the victims of fighting //
for our just cause. //

Zdroj/Source:
Civil Right Type: Class Equality

Visit Instructions:
You must have visited the site in person, not online.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Civil Rights Memorials
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.