Kostel sv. Vojtecha - Havlíckuv Brod, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 36.349 E 015° 34.364
33U E 541380 N 5494962
Quick Description: Hrbitovní kostel sv. Vojtecha z pocátku 16. století / The cemetery church of St. Adalbert of early 16th century.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 11/9/2014 9:41:57 AM
Waymark Code: WMMVJG
Published By: Groundspeak Premium Member Marine Biologist
Views: 17

Long Description:
Hrbitovní kostel sv. Vojtecha stojí v míste slovanské osady, která vznikla ve 12. století pri brodu na Haberské stezce spojující Cechy na Moravu. Dnešní kostel stojí na míste dnes starší gotické stavby z 13. století, který byl nejstarším kostelem ve meste. Soucasný kostel je renesancní s pozdne gotickými prvky. Poprvé je uváden roku 1538. Hrbitov u kostela je zminován na konci 16. století. Behem dalších let byl kostel zvýšen a interiér zaklenut renesancní žebrovou hvezdicovou klenbou, byla pristavena severní sín s patrem a orator v lodi. Z této doby rovnež pocházejí fresky, v nedávné dobe restaurované. Kolem kostela je tzv. starý hrbitov. Vstupní renesancní brána s mestským znakem je datována 1617. Po roce 1783 se stal hlavním mestským hrbitovem. Pohrbívalo se na nem do roku 1961.

=======================================================

Cemetery Church stands in place of a Slavic settlement, which was established in the 12th century at a ford on Haberská path connecting Bohemia and Moravia. The present church stands on the site today older Gothic buildings from the 13th century, which was the oldest church in the city. The present church is Renaissance with late Gothic elements. The first is referred to the year 1538. The cemetery near the church is mentioned at the end of the 16th century. Over the years, the church was raised and interior vaulted by Renaissance star-ribbed vault was built north hall with floor and oratory in the nave. From this period also come frescoes, recently restored.
Date the Church was built, dedicated or cornerstone laid: 1/1/1538

Age of Church building determined by?: Other reliable source

If denomination of Church is not part of the name, please provide it here: Catholic

Primary website for Church or Historic Church Building: [Web Link]

Secondary Website for Church or Historic Church Building: [Web Link]

If Church is open to the public, please indicate hours: Not listed

If Church holds a weekly worship service and "all are welcome", please give the day of the week: Not listed

Indicate the time that the primary worship service is held. List only one: Not Listed

Street address of Church: Not listed

Visit Instructions:
1) A photo of the church is required for visits to a waymark.

2) Please share some comments about your visit.

3) Additional photos are encouraged. If you can have information in addition to that already provided about this church, please share it with us.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest This Old Church
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
netvor visited Kostel sv. Vojtecha - Havlíckuv Brod, CZ 4/22/2015 netvor visited it
Cimrman visited Kostel sv. Vojtecha - Havlíckuv Brod, CZ 3/15/2015 Cimrman visited it

View all visits/logs