Kapraluv mlyn - Ochoz u Brna, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 14.540 E 016° 43.967
33U E 626121 N 5455839
Quick Description: Kapráluv mlýn je samota v údolí Rícky.
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 8/5/2014 12:57:00 PM
Waymark Code: WMM7M2
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 14

Long Description:
CS:
Historie Kaprálova mlýna

Kdy presne byl postaven tzv. „Horní mlýn“ nevíme, podle dostupných zdroju ale víme, že existoval již na pocátku 18. století. Majitele ci nájemce Horního mlýna známe ažod konce 18. století.

V roce 1939 koupila Horní mlýn paní Zdena Kaprálová, jejíž manžel Aleš byl reditelem továrny Biochema (pozdejší Fruta) v Modricích. Chteli zde najít klidné místo pred útrapami nadcházející druhé svetové války. Kaprálovi mlýn od základu rekonstruovali, aby vyhovoval veškerým požadavkum na moderní bydlení tehdejší doby. V dubnu 1945 se údolím Rícky prehnala fronta. Rudá armáda se usadila prímo v areálu mlýna, kde se na nekolik dní zastavila fronta. Díky špatnému stavu armády zde padlo pres dve ste vojáku a v prilehlém sadu je pochováno asi šedesát koní. Po skoncení války v predtuše dalšího politického vývoje odešli Kaprálovi na sklonku roku 1946 za prací do Indie. Po roce 1948 již pro ne nebylo možné se vrátit. Z Indie se prestehovali do Austrálie a nakonec se v roce 1957 usadili ve Spojených státech. Životní osudy své rodiny, zejména život na mlýne, popsala paní Zdena Kaprálová v knize Zítra bude líp.

V roce 1949 byl mlýn vyvlastnen a poté sloužil jako stredisko pro rekreaci podniku Kovolit Modrice a Klenoty Brno až do roku 1984. V tomto roce byl kvuli havarijnímu stavu úplne uzavren, vyrabován a ponechán svému osudu.

Ctyri roky po Sametové revoluci, v roce 1993, byl Mlýn a prilehlé pozemky, v katastrofálním stavu navrácen paní Kaprálové, která ho pronajala na dobu 99 let Junáku – svazu skautu a skautek CR. Dle dohody o pronájmu se z Mlýna stalo místo s celorocním provozem, prístupné skautum i jiným detským organizacím z celého sveta. Bohužel nájemní status neumožnoval provádet na mlýne vetší opravy s využitím verejných prostredku. Do soucasného stavu obyvatelné základny se budova dostal díky tísícovkám hodin dobrovolnické práce. Provozuschopná je nyní vetší cást základny, ackoliv pouze díky znacnému pochopení hygienika.

Z dlouhodobého hlediska je nicméne nutné rešit amortizacní dluhy, které se za desetiletí nedostatecné péce na budove nahromadily. Na jare roku 2007 dcery zemrelé Zdeny Kaprálové, darovaly Mlýn skautum, na pamet tohoto daru jsme se rozhodli užívat název Kapráluv mlýn. Získáním areálu do vlastnictví byla odstranena poslední prekážka pro zásadní obnovu areálu. Junák zacal pripravovat studii rekonstrukce a rozvoje základny. Témer ideální predispozice areálu vedly spolu s inspirací skautskými stredisky SCENES a partnerstvím Lipky k rozhodnutí vybudovat jedinecné stredisko ekologické výchovy. Projekt rekonstrukce Kaprálova mlýna zachovává dispozice, vzhled a genius loci a to vcetne „prvorepublikových prvku“, které do budovy citlive vnesli Kaprálovi. Rekonstrukce se navíc vyznacuje ekologickou šetrností provozu, využitím prírodních materiálu (recyklace místních spodnodevonských klastik, slámokarton, drevo),obnovitelných zdroju energie (solární panely, biomasa) a nejlepších dostupných technologií (tepelné cerpadlo se zemním výmeníkem).

Zdroj: (visit link)

EN:
The structure of the former mill was bought by the Kaprál family before WW2. Growing communist power forced the family to emigration and the mill was confiscated. Practically no investments or major repairs took place during the communist period.

The family got it back in 1992 in ruined condition and leased it to scouts for free. In 2007 it was given to scouts and this legal step opened way to reconstruction. In 2008 the project of turning the mill to environmental education centre was launched and the first major reconstruction from 1939 started in June 2011.

Kapraluv mlyn location is unique so its history and misson. The reconstruction is turning former mill into model environmental-friendly building: low-energy construction standard, extensive high-tech solar panels, heat pump, recuperation of wastewater and air. Data collection through hundreds of sensors and visualisation enable first-hand experience with technologies behind the green performance.

Source: (visit link)
Current Status: Still In Use

Current Use: Centre of environmental education

Visit Instructions:
Provide a picture of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Water Mills
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olii05 visited Kapraluv mlyn - Ochoz u Brna, Czech Republic 3/3/2013 Olii05 visited it