Els Àngels
Posted by: Groundspeak Premium Member Soniettte
N 41° 59.056 E 002° 54.576
31T E 492511 N 4648032
Quick Description: Punt geodèsic de l'Institut Geogràfic de Catalunya.
Location: Cataluña, Spain
Date Posted: 3/19/2014 2:27:27 PM
Waymark Code: WMKCFH
Published By: Groundspeak Regular Member ^ozo^
Views: 7

Long Description:
Es troba al costat del Santuari de la Mare de Déu dels Àngels, al costat de Girona.
Red/Network: Institut Cartogràfic de Catalunya

ID: 307097005

Tipo de señal/Type of Benchmark: Nail/Clavo

Estado de conservación/Condition: Good/Bueno

Altitud/Altitude: 485.00

Accesos/Access:
Es pot pujar fins al Santuari dels Àngels amb cotxe per una pista asfaltada. Un cop a dalt es troba en el mirador que hi ha del costat de Girona.


Dificultad del terreno/Terrain rating:

Fecha/Date: Not listed

Coordenadas Oficiales/Official Coordinates: Not Listed

Datum Oficial/Official Datum: Not listed

Visit Instructions:

La única forma de demostrar que ha estado allí es mostrando una fotografía de usted o su GPS con la señal, de lo contrario la entrada no será aprobada.

The only way to prove that you have been there is posting a picture of you or your GPSr with the mark, on the contrary your waymark will not be approved.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Vértices Geodésicos
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.