Grave of the Unknown - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 12.229 E 016° 38.767
33U E 619906 N 5451418
Quick Description: Grave of the Unknown at municipal cemetery in Brno - Židenice
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 1/14/2014 7:19:50 AM
Waymark Code: WMJXYG
Published By: Groundspeak Charter Member BruceS
Views: 29

Long Description:
Depicted grave of the unknown soldier is located at municipal cemetery in Brno - Židenice.

Nápis // Inscription:
Telo v neznámu // (The body of the unknown)
duch s námi! // (spirit with us!)
1938-1945 //
Tem kdož se nevrátili // (Those who did not return)
Svaz bojovníku za svobodu // (Union of Freedom Fighters)
Jednota Židenice // (Unity Židenice)

Otvírací doba // Available Times for Viewing
Letní období (duben až ríjen) od nedele do ctvrtka 9:00 – 17:00, v pátek 9:00 – 16:00.
Zimní období (listopad až brezen) od nedele do ctvrtka 9:00 – 16:00, v pátek 9:00 – 15:00.
V sobotu a o židovských svátcích je hrbitov a informacní centrum uzavreno.
Ve dnech pracovního volna, pokud nepripadají na sobotu a židovské svátky, je otevreno podle celorocního rozvrhu.

Summer season (April to October) from Sunday to Thursday 9:00 to 5:00 p.m., Friday 9:00 to 4:00 p.m..
Winter season (November to March) from Sunday to Thursday 9:00 - 16:00, Friday 9:00 to 3:00 p.m..
On Saturdays and on Jewish holidays, the cemetery and information center closed.
On weekends, when not seem to Saturdays and Jewish holidays, it is open according to an annual schedule.
Burial Location: municipal cemetery in Brno - Židenice

Available Times for Viewing: Above

Visit Instructions:
Take a picture of the headstone. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Graves of the Unknown
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Olii05 visited Grave of the Unknown - Brno, Czech Republic 8/19/2014 Olii05 visited it