By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Vaclav Raba - Protivin, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 11.818 E 014° 13.045
33U E 442986 N 5449646
Quick Description: The General Vaclav Raba was a native of the Protivin town. He fought in the Battle of Britain as Commander of No. 310 Squadron RAF.
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 4/11/2015 12:14:11 PM
Waymark Code: WMNNZJ
Published By: Groundspeak Regular Member Math Teacher
Views: 2

Long Description:
About No. 310 Squadron RAF
No. 310 Squadron RAF was a Czechoslovak-manned fighter squadron of the Royal Air Force during the Second World War.

It was first formed on 10 July 1940 at RAF Duxford, equipped with Hawker Hurricane I fighters and was the first RAF squadron to be raised crewed by foreign nationals, in this case escaped Czechoslovak pilots. Led by Squadron Leader Douglas Blackwood and using experienced pilots the squadron was operational in only a month and as part of 12 Group became involved in the Battle of Britain as part of the Duxford 'Big Wing'. 37.5 victories were claimed during the battle.

=========================================================

Václav Raba se narodil v Protivíne (Písek) dne 27. zárí 1915. V mládí se rozhodl pro dráhu profesionálního vojáka a roku 1937 byl v hodnosti porucíka letectva vyrazen jako úspešný absolvent Vojenské akademie v Hranicích. Sloužil pak v radách Leteckého pluku 5 až do okupace.

Po vzniku Protektorátu se rozhodl odejít do zahranicního odboje a v cervnu 1939 odešel do Polska a dále do Francie. Tam v letech 1939-40 zcásti absolvoval výcvik na bombardovacích letounech. Na frontu se ale ve Francii nedostal a po francouzské kapitulaci se vydal do Británie.

Do rad RAF vstoupil 2. srpna 1940 a obdržel osobní císlo 82 569. Následoval operacní výcvik na stíhacích letounech a v letech 1941-1942 sloužil postupne u 247. a 501. stíhací squadrony. Obe jednotky vedly intenzivní bojovou cinnost behem útocných operací nad okupovaným územím kontinentu.

Dne 19. 5. 1942 byl jmenován velitelem letky B u ceskoslovenské 310. squadrony a v jejím cele stál až do ríjna tohoto roku, kdy ukoncil svuj operacní turnus. Predepsaný odpocinek strávil jako instruktor u jednotek operacního výcviku.

K bojové jednotce se vrátil 15. 4. 1943 k 310. squadrone a 6. 12. byl jmenován do cela její letky B. Další povýšení následovalo 21. 5. 1944 - Václav Raba se stal v hodnosti Squadron Leader velitelem celé 310. squadrony. Jednotce velel behem hektického období invaze v Normandii a také behem krátkého období operací z francouzského území.

Václav Raba ukoncil svou operacní cinnost 15. zárí 1944 a nastoupil službu na Inspektorátu ceskoslovenského letectva. V cervenci 1945 se vrátil do vlasti.

Zustal ve službe u nove budované armády a v ríjnu 1945 byl jmenován velitelem vznikajícího Leteckého pluku 4 v Ceských Budejovicích. V rámci neustálých reorganizací byl v únoru 1947 jmenován zástupcem velitele Stíhacího výcvikové strediska.

Po únorových událostech 1948 byl Václav Raba v dubnu odeslán na dovolenou. Dlouho se nerozmýšlel a již 24. kvetna 1948 odešel do druhého exilu. V armáde pak na jeho úcet následovala další (již formální) administrativní opatrení. Václav Raba se vrátil zpet do Británie a získal tamní obcanství.

V roce 1990 byl ve své vlasti rehabilitován a Ceskoslovensko tehdy krátce navštívil. Roku 1991 byl ve svém rodném Protivíne jmenován cestným obcanem a také v rámci pokracujících rehabilitací obdržel hodnost plukovníka v. v. Roku 2000 byl pak povýšen do hodnosti brigádního generála v. v.

Václav Raba zemrel dne 27. cervna 2000.
List if there are any visiting hours:
24*7


Entrance fees (if it applies): 0

Type of memorial: Park

Website pertaining to the memorial: Not listed

Visit Instructions:
*(1.)* Please submit a photo(s) taken by you of your visit to the location (non-copyrighted photos only). GPS photos are also accepted with the location in the background, and old vacation photos are accepted. If you are not able to provide a photo, then please describe your visit or give a story about the visit.
*(2.)* If you have additional information about the memorial which is not listed in the waymark description, please notify the waymark owner to have it added, and please post the information in your visit log.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Specific Veteran Memorials
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.