By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Sochy v nové budove filozofické fakulty - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 12.013 E 016° 35.867
33U E 616394 N 5450942
Quick Description: Sochy v nové budove filozofické fakulty
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 4/3/2015 6:28:47 AM
Waymark Code: WMNMC3
Published By: Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 6

Long Description:
CS:
Nekolik soch na stene u schodu v nové budove filozofické fakulty (B2*).

EN:
Couple of statues at the wall near the stairs in new building of the Faculty of Arts, Masaryk University.

------

* (visit link)

Posluchaci filozofické fakulty studují od tohoto týdne ve zrekonstruovaných budovách A a B1 a v nove postavené budove B2 v areálu fakulty v brnenské ulici Arna Nováka. Pomalu tak zacalo stehování, které vyvrcholí zacátkem príštího akademického roku, kdy bude celé Centrum podpory humanitních ved (CARLA) slavnostne otevreno.

V jarním semestru bude v nových prostorách probíhat výuka v pilotním režimu, plne se zacnou možnosti nových budov a jejich vybavení využívat od podzimu tohoto roku. „Je to dáno zpoždením stavebních prací a v návaznosti na to i zpoždením finálních dodávek cásti vybavení,“ vysvetlil Ivo Jurtík, tajemník filozofické fakulty.

Rekonstrukce a výstavba budov zacaly v zárí 2013, škola na ne získala dotaci ve výši 571 milionu korun ze Strukturálních fondu EU a ze státního rozpoctu. Multimediální posluchárny vybavené moderním nábytkem a audiovizuální a výpocetní technikou nabídnou príjemné prostredí pro studenty velké cásti oboru, které fakulta nabízí. Zvláštní zretel se pritom venuje využití nové budovy pro zkvalitnení doktorského studia.

Na rekonstrukci cásti budov A a B1 a dostavbu cásti B2 (puvodní budova B2 musela být kvuli špatnému stavu stržena), navážou delníci v príštích letech také úpravami v budovách C a D, tedy vstupní cásti celého areálu.

Zdroj: (visit link)
Name: unknown

Figure Type: Human

Artist Name: unknown

Date created or placed: 2014-15

Materials used: stone (?)

Location: New building of the Faculty of Arts, Masaryk University

Visit Instructions:
Please upload at least one photo of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olii05 visited Sochy v nové budove filozofické fakulty - Brno, Czech Republic 4/7/2015 Olii05 visited it