By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Oorlogsmonument - Kamperzeedijk, Overijssel, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member madelief24
N 52° 35.878 E 006° 00.025
32U E 296856 N 5831775
Quick Description: Oorlogsmonument - Kamperzeedijk, Overijssel, NL
Location: Overijssel, Netherlands
Date Posted: 4/3/2015 2:04:28 AM
Waymark Code: WMNMBA
Published By: Groundspeak Regular Member Math Teacher
Views: 0

Long Description:
Het 'Oorlogsmonument Kamperzeedijk' is een gedenksteen, vervaardigd uit wit marmer en zwarte en grijze natuursteen. Het monument is een verwijzing naar de melkstaking van 1943. Het middelste deel verbeeldt een melkbus waar melk uit stroomt (een ring, waaruit een strook wit marmer loopt). Het centrum wordt geflankeerd door twee zuilen met tekst.
Op het monument staan de namen van de slachtoffers die tijdens de tweede wereldoorlog in deze omgeving zijn gevallen. Voor de bewoners van dit gebied spitsten de gebeurtenissen zich eigenlijk toe op een drietal historische perioden, zoals de slag in de Javazee in 1942, de zogenaamde melkstaking van mei 1943 en de inundatie van de Polder Mastenbroek in de herfst van 1944. Ook worden twee vliegeniers uit het gemenebest herdacht.

The "War Memorial Kamperzeedijk" is a memorial stone, made of white marble and black and gray stone. The monument is a reference to the milk strike of 1943. The middle section represents a milkcannister where milk flows from (a ring from which a strip of white marble runs). The center is flanked by two columns of text.
On the monument are the names of the victims who have fallen during the Second World War in this area. For the residents of this area the events took place in three historical periods, such as the Battle of the Java Sea in 1942, the milk strike in May 1943 and the inundation of the Mastenbroek polder in the fall of 1944. Also two airmen of the commonwealth are commemorated.
Property Permission: Public

Access instructions: free visit

Website for Waymark: [Web Link]

Location of waymark:
Oostermaat
Kamperzeedijk, Overijssel Nederland
8281 RD


Commemoration: victims of WOII

Date of Dedication: Not listed

Access times: Not listed

Visit Instructions:
Include a photo containing, at minimum, the monument and your GPSr. We'd prefer a photo containing YOU at the monument, but we understand that some people are camera-shy.
Also include a bit about your visit here.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest World War II Memorials / Monuments
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.