By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Veterinární klinika MVDr. Igor Beneš - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 13.132 E 016° 32.597
33U E 612381 N 5452933
Quick Description: CZ: Veterinární ordinace MVDr. Igora Beneše // EN: Animal hospital of MVDr. Igor Beneš
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 2/18/2015 2:00:00 PM
Waymark Code: WMND7E
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 14

Long Description:
CZ:
Veterina Brno-Komín je pracovište, kde se snažíme vyrešit zdravotní problémy zvírat komplexne bez nutnosti odesílání na další specializované veterinární kliniky v Brne.
Naše služby:
Základní úkony, vakcinace, odcervení,
vnitrní nemoci
Ošetrení kolapsu prudušnice pomocí tracheálního stentu
Kardiologie vcetne echo- kardio vyšetrení
Dermatologie
Alergenodiagnostika a následná desenzibilizace
Chirurgie, ortopedie, traumatologie
Gynekologie - porodnictví
Radiofrekvencní identifikace zvírat - cipy,
Endoskopie ( flexibilní pouze 3mm silný endoskop)
Pasy pro psy, kocky a fretky
Radiofrekvencní identifikace zvírat - cipy


EN:
Veterinary Brno-Komín is a workplace where we try to solve the animal health problems comprehensively without sending it to other specialist veterinary clinic in Brno.
Our services:
Basic operations, vaccinations, worming,
internal Medicine
Treatment collapse of the trachea through the tracheal stent
Cardiology echo- including cardio examination
dermatology
Alergenodiagnostika and subsequent desensitization
Surgery, orthopedics, traumatology
Gynaecology - Obstetrics
Radiofrequency identification of animals - chips,
Endoscopy (flexible endoscope only 3 mm thick)
Passports for dogs, cats and ferrets
Radiofrequency identification of animals - Chips
Address:
Bystrcká 28
Brno, Czech Republic
624 00


Hours:
CZ: otevírací doba: Pondělí - pátek 8 - 19 sobota 8 - 10 neděle 19 - 20 EN: Opening hours: Monday - Friday 8-19 Saturday 8-10 Sunday 19-20


Specialty: Veterinary Brno-Komín is a workplace where we try to solve the animal health problems comprehensively without sending it to other specialist veterinary clinic in Brno.

Web Site: [Web Link]

Visit Instructions:
Give the date of your visit and post one photo of the facility that is a different view from the one on the page, and describe your visit. Add any additional information that you may have about this facility. A GPSr photo is NOT required.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Animal Hospitals
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
ALMOR team visited Veterinární klinika MVDr. Igor Beneš - Brno, Czech Republic 3/10/2015 ALMOR team visited it