By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Kaple Sedmibolestné Panny Marie v Horní Moštenici
Posted by: Groundspeak Premium Member valecnik
N 49° 24.919 E 017° 27.552
33U E 678363 N 5476534
Quick Description: nove opravená kaplicka v centru obce
Location: Olomoucký kraj, Czechia
Date Posted: 1/11/2015 12:45:39 PM
Waymark Code: WMN7D3
Published By: Groundspeak Regular Member Mark1962
Views: 20

Long Description:
Puvodní kaple ve stylu „selského“ baroka byla roku 1722 postavena na severním konci mestecka pri silnici a na její oltárík byla umístena malá drevená Pieta, dílo neznámého lidového rezbáre.Ríkalo se, že tato kaple stojí nad hrobem švédského dustojníka, který v ležení v Horní Moštenici zemrel na podzim 1643 na mor. Skutecne bylo pri její oprave v roce 1902 nalezeno osm lidských koster a stríbrné mince.
Protože stará kaple byla príliš sešlá a stála u samé silnice, byla nová
kaple dostavena 9. ríjna 1926. Sochu Piety do ní zaplatil místní spolek sv. Terezie. Z horického pískovce ji vytesal sochar Jan Krajca z Horní Moštenice, práci zacal v prosinci 1926 a skoncil v breznu 1927.
18. dubna 1927 v Pondelí velikonocní pri obnove sv. misie ji spolu s kaplí farár Inocenc Obdržálek posvetil.
Material(s): Not listed

Associated Religion or Church: Not listed

Website: Not listed

Parking Coordinates: Not Listed

Visit Instructions:
Include an original photo of the Outdoor Altar with your visit log.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Outdoor Altars
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.