By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Památník obetí holocaustu - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 12.157 E 016° 36.775
33U E 617491 N 5451232
Quick Description: Památník obetí holocaustu na námestí 28. ríjna v Brne / Holocaust Memorial on the "October 28 Square" in Brno
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 11/7/2014 9:28:57 AM
Waymark Code: WMMV8E
Published By: Groundspeak Regular Member Math Teacher
Views: 13

Long Description:
CS:
Brnenské obeti židovského a romského holokaustu se dockaly památníku, který slíbilo mesto vybudovat už v roce 1946. V parku na námestí 28. ríjna byla odhalena cerná žulová krychle, po které stéká voda do melkého bazénu. Na dne bazénku pod krychlí je text v ceštine, hebrejštine a romštine. Hrany krychle mají nezvyklý rozmer 3,14 metru, který odkazuje na Ludolfovo císlo. „Má evokovat neustále se v dejinách opakující lidské utrpení,“ oduvodnil autor díla Daniel Václavík.

EN:
Holocaust Memorial on the "October 28 Square" in Brno is cube with all edges long 3.14 m (pi) which stands on a pedestal in a shallow pool. There is water flow on the sides of the cube, at the bottom of the pool is gilded text in English, Hebrew and Romani. Endlessly flowing water over "pi" edges evoking the recurrent human suffering, forgiveness and purge.

Nápis/Inscription:
Nezapomenme // (Do not forget)
(totéž v hebrejštine) // (same in Hebrew)
Ma bisteras // (same in Romany)

Z úcty k Židum a Romum zavraždeným a odvleceným z Brna do koncentracních táboru v letech 1939–1945 // (Out of respect for Jews and Roma murdered and taken from Brno to concentration camps in 1939-1945)
Všem obetem nacistické rasové perzekuce // (To all victims of Nazi persecution)

Source/Zdroj: (visit link) and/a (visit link)
Physical Address:
památník obětí holocaustu
náměstí 28. října
Brno, Czech Republic


Date Dedicated: 9/17/2014

Supporting Website: [Web Link]

Fee/Donation: any fee/donation

Memorial Type: Monument/Plaque

Visit Instructions:
A picture of you is required at the site. A full description of your thoughts and experience on the site.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest The Holocaust
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olii05 visited Památník obetí holocaustu - Brno, Czech Republic 2/2/2015 Olii05 visited it