By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

K -63-09556 Højdefikspunkt
Posted by: Groundspeak Premium Member ninasger
N 56° 09.004 E 010° 11.762
32V E 574302 N 6223425
Quick Description: Plade ved Christen Købkes Gade 25
Location: Denmark
Date Posted: 10/6/2014 7:06:04 AM
Waymark Code: WMMM1G
Published By: Groundspeak Premium Member llavids
Views: 3

Long Description:
Afmærkning
Plade mærket A.K.
0.60 m over terræn.

Christen Købkes Gade 25.
Hjørnet af Sonnesgade.
Beboelsesejendom.
Punkt i SV. facade.
0.80 m fra S. hjørne.
0.43 m over sokkel.
0.60 m over terræn.
Beskrivelse udfærdiget 2007

Link: (visit link)
Fixpoint type: Andet / Other

Altitude / Højde: 0.60 m over terræn

Year/År: 1997

Visit Instructions:
English:
To log a visit of waymark in this category, you have to post a photo where the point and eventually your GPS is visible. Also you have to post the coordinates and the height, you see on your GPS.

 

Dansk:
For at logge et besøg på et waymark i denne kategori, skal du poste et foto, hvor fixpunktet og gerne din GPS er synlig. I loggen skal du skrive koordinater og højdeaflæsning fra din GPS.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Danish Benchmarks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.