By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Avia S-199 - Javurek, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 15.395 E 016° 24.029
33U E 601905 N 5456922
Quick Description: Avia S-199 crash
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 9/15/2014 3:35:17 AM
Waymark Code: WMMFZ7
Published By: Groundspeak Premium Member Corp Of Discovery
Views: 15

Long Description:
CZ:
Dne 13.brezna 1951 došlo u 5.leteckého stíhacího pluku z letište Plzen - Líne k letecké katastrofe stíhacího letounu Avia S-199 výrobního císla 62. Jeho pilot porucík Zdenek Voženílek vzlétl z domovského letište v Líních na prelet po trati Plzen - Brno - Hodonín - Malacky. Tento prelet však mladý letec se solidním náletem 460 hodin nezvládl. Svévolne snížil výšku pod povolených 500 metru a pri malé rychlosti jeho letoun vlétl do nizské oblacnosti. Pozde tak spozoroval terénní prekážku, která se ocitla pred ním. Ostrou zatáckou doleva se prekážce pokusil vyhnout. Soucasne s prudkým zatocením doleva rychle pridal plyn pricemž gyroskopický moment vrtule letoun letící na malé rychlosti stáhl pod horizont a S-199 s trupovou imatrikulací GT-13 narazil v rychlosti 300km do lesa v Javureckém polesí nedaleko obce Javurek. Letoun dopadl asi 50 metru od paní Jamborové, která prý na míste omdlela. Porucík Voženílek na míste zahynul. Trosky letouny byly rozmetány do širokého okolí. Technická závada letounu byla vyloucena a jako prícinu vyšetrovací komise jednoznacne oznacila svévolné snížení výšky letu pilotem.

V míste katastrofy se do dnešních dnu dochoval pomnícek postavený na památku porucíka Zdenka Voženílka.EN:
On March 13, 1951 occurred in 5.leteckého Fighter Regiment of the airport Plzen - Line the air disaster fighter Avia S-199 serial No. 62 The pilot Lieutenant Zdenek Voženílek flew home from the airport in Líne on the flight line Plzen - Brno - Hodonin - Malacky. This flight, however, the young aviator with a solid 460 hours airtime mishandled. Arbitrarily reduce the permitted height 500 m and at a low speed the aircraft flew into nizské cloud. Late as experienced from the terrain, which is confronted him. Sharp turn to the left to try to avoid the obstacle. Along with the rapid spin quickly left the throttle while the gyroscopic moment propeller aircraft flying at low speed pulled below the horizon and S-199 fuselage with matriculation GT-13 crashed at the speed of 300 kilometers into the forest in Javureckém forest district near the village Javurek. The plane landed about 50 meters from Ms. Jambor, who apparently fainted on the spot. Lieutenant Voženílek died on the spot. Aircraft wreckage was scattered in a wide area. Technical fault plane was excluded as a cause of the commission of inquiry clearly marked reduction of arbitrary height pilot.

The site of the disaster to this day preserved a memorial built in memory of Lieutenant Zdenek Voženílek.

Zdroj/Source: (visit link)
Web Address for Related Web Sites: [Web Link]

Date of Crash: 3/13/1951

Aircraft Model: Avia S-199

Military or Civilian: Military

Tail Number: GT-13

Cause of Crash:
arbitrary height reduction pilot.


Visit Instructions:
Only log waymarks if you have visited the site personally.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Plane Crash Sites
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
ALMOR team visited Avia S-199 - Javurek, Czech Republic 9/29/2013 ALMOR team visited it