By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Sokolovna Turany - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 08.970 E 016° 40.237
33U E 621824 N 5445418
Quick Description: Sokolovna - Turany / Sokol Center - Turany
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 2/1/2014 1:09:19 PM
Waymark Code: WMK245
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 29

Long Description:
CS:
Cinnost Sokola Turany se datuje od valné hromady dne 21. kvetna 1905. Od svého vzniku cvicívali Sokoli v hostinci " U zlatého lva ". K velkému nárustu clenu došlo v letech 1910 a 1911.

Po I. svetové válce v roce 1919 se objevuje první návrh na vybudování vlastní sokolovny. Zakoupený pozemek ke stavbe byl rozšíren o další pozemky prodané a darované jednote jejími cleny. Vzniklo tak cvicište o rozloze 7 000 m2. Zde byla vybudována budova Sokolovny podle plánu, které jednote daroval turanský rodák, architekt Jaroslav Kincl.

Dne 5. cervna 1927 se konala slavnost kladení základního kamene. Byla stanovena pracovní povinnost 100 hodin na clena. Stavební práce rychle pokracovaly a tak byla stavba brzy pod strechou. Kolaudace nové stavby probehla 5. cervence 1928 a první clenská schuze se zde konala 26. srpna 1928 po dokoncení menších dodelávek. Slavnostní otevrení nové sokolovny se konalo za úcasti sokolské župy a velké úcasti clenstva dne 2. zárí 1928.

Na cvicište bylo vysázeno 250 stromku venovaných Františkem Ackermannem.

EN:
Sokol group in Turany has been functional from the General Meeting on May 21, 1905. After the First World War in 1919 it appears the first draft to build their own Sokol centre. On June 5, 1927 was officially placed the foundation stone. Acceptance of the new building took place on July 5, 1928.

Zdroj/Source: (visit link)
Currently in use by Sokol: yes

Date Built or Acquired: 7/5/1928

Related Website: [Web Link]

Visit Instructions:
Please post at least one photo of the building.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Sokol Centers
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olii05 visited Sokolovna Turany - Brno, Czech Republic 3/30/2014 Olii05 visited it