By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Santa Maria de Vilamacolum
Posted by: Groundspeak Premium Member Soniettte
N 41° 11.696 E 003° 03.508
31T E 504902 N 4560398
Quick Description: Està documentada des de l'any 1094. És un temple d'una sola nau, amb absis semicircular, construït en dues etapes: la primera al segle XI i la segona al XII-XIII.
Location: Cataluña, Spain
Date Posted: 12/1/2013 2:00:17 PM
Waymark Code: WMJKXF
Published By: Groundspeak Regular Member ^ozo^
Views: 3

Long Description:
A la primera etapa correspon l'absis i una part de la nau. La resta correspon a la segona etapa, encara romànica, i a reformes posteriors (segle XVI) que consistiren en afegir-hi dues capelles laterals, els contraforts i un campanar fortificat. També es va alterar la coberta, d'estil gòtic tardà. La porta, rectangular, és també d'aquesta època però encara es pot veure l'arc de mig punt romànic. En la restauració dels anys 1978-79, es van enderrocar diversos elements de fortificació i altres afegitons posteriors.
Red/Network: Institut Cartogràfic de Catalunya

ID: 310087016

Tipo de señal/Type of Benchmark: Vertex/Vértice

Estado de conservación/Condition: Good/Bueno

Altitud/Altitude: 56.00

Accesos/Access:
A l'esglèsia s'arriba bé amb cotxe. Al senyal geodèsic també, doncs es troba a un lateral de l'esglèsia, lloc planer.


Dificultad del terreno/Terrain rating:

Fecha/Date: Not listed

Coordenadas Oficiales/Official Coordinates: Not Listed

Datum Oficial/Official Datum: Not listed

Visit Instructions:

La única forma de demostrar que ha estado allí es mostrando una fotografía de usted o su GPS con la señal, de lo contrario la entrada no será aprobada.

The only way to prove that you have been there is posting a picture of you or your GPSr with the mark, on the contrary your waymark will not be approved.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Vértices Geodésicos
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.