By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Kapel til nutiden - Randers, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 27.765 E 010° 01.976
32V E 563648 N 6258062
Quick Description: Port nr. 3 i kunst og byplansprojektet BYPORT 91 --- City gate #3 in art and urban planning project BYPORT 91
Location: Denmark
Date Posted: 11/2/2013 5:59:53 AM
Waymark Code: WMJD3V
Published By: Groundspeak Regular Member veritas vita
Views: 6

Long Description:
Den mangefarvede skulptur er udsmykket med glaserede teglsten. Det spiralformede tårn løfter sig duvende over trappenedgangen til skulpturens underjordiske indre og vækker mindelser om Babelstårnet fra Det Gamle Testamente. Skulpturens indre fungerer som et rum til fordybelse og stilhed midt i det pulserende byliv, og det kan derfor anbefales at tage sig god tid til at opleve skulpturen.

Skulpturen er aflåst, nøgle kan lånes hos Cykelbørsen på hjørnet af Adelgade og Vestervold.

BYPORT 91 er et kombineret byplan- og kunstprojekt for bymidten i Randers, som blev påbegyndt i 1991.

Ideen med projektet er at skabe en grænse mellem bymidten og de omkringliggende kvarterer ved hjælp af 13 'byporte', der opføres ved hver af byens 13 indfaldsveje.

Der er ikke tale om byporte i traditionel forstand, men derimod om markeringer i form af skulpturer.

The multicoloured sculpture is decorated with glazed bricks. The spiral shaped tower rises in a curling fashion over the stairwell leading to the subterranean interior of the sculpture and is reminiscent of the Tower of Babel from The Old Testament. The interior acts as a place for reflection and silence in the middle of the vibrant city life, and it is therefore recommended to use plenty of time to experience the sculpture.

Note: The sculpture is locked; the key can be borrowed at Cykelbørsen, on the corner of Adelgade and Vestervold.

BYPORT 91 is a combined urban planning and art project for the center in Randers, which began in 1991.

The idea of the project is to create a boundary between the city center and the surrounding neighborhoods using 13 'gates' located at each of the city's 13 entrance roads.

This isn't gates in the traditional sense, but rather markings in the form of sculptures.


Source:
Skulpturer i det fri - Randers Kommune

Wikipedia Url: [Web Link]

Visit Instructions:
To post a visit log to this waymark you need to visit and write about the actual physical location. Any pictures you take at the location would be great, as well.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Wikipedia Entries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
ninasger visited Kapel til nutiden - Randers, Denmark 8/28/2014 ninasger visited it
kimlund visited Kapel til nutiden - Randers, Denmark 3/10/2014 kimlund visited it
kallehaugerne visited Kapel til nutiden - Randers, Denmark 11/5/2013 kallehaugerne visited it

View all visits/logs