By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Fort Haerlem - Hellevoetsluis (NL)
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 51° 49.399 E 004° 07.620
31U E 577672 N 5741988
Quick Description: A fortress in the 'fortress village' of Hellevoetsluis
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 10/28/2013 2:07:55 PM
Waymark Code: WMJC96
Published By: Groundspeak Charter Member briansnat
Views: 6

Long Description:
Fort Haerlem
Door de vestingwet van 1874 werd "De stelling van de monden der Maas en van het Haringvliet" nog belangrijker. Hellevoetsluis als meest zuidelijk steunpunt werd het zuidwestelijk sluitstuk in de lands verdediging, daardoor moest de vesting worden verbeterd.

Men besloot een kustbatterij aan te leggen en een bataljon kustartillerie in Hellevoetsluis te stationeren.
Dit betekende een ingrijpende verandering van de toenmalige vestingwerken. Het Haerlems bolwerk (het meest westelijke) werd uitgebreid en samengevoegd met bastion 1 voor de bouw van een bomvrij logementgebouw en een kruit- en projectielenmagazijn.

In 1880 werd gestart met de bouw. In 1881 was men hiermee klaar. Het gebouw is gefundeerd op palen en telt 25 verschillende ruimten. Het was een complete kazerne met sanitaire voorzieningen, keuken, kantine etc.

Tijdens de voorbereidingen en de bouw was de brisant granaat nog niet uitgevonden en men kon dus stellen dat een laag van drie meter aarde zorgde voor een afdoende bescherming tegen de inslag van kanonskogels. In 1885 werd de brisantgranaat in gebruik genomen en was de kazerne Haerlem niet langer bomvrij.Tijdens de mobilisatie voor de oorlog van 1914-1918 is de kazerne Haerlem intensief gebruikt door kustartilleristen. Ook tijdens de tweede wereldoorlog is de kazerne Haerlem nog gebruikt. Na de capitulatie hebben de Duitsers bezit genomen van de vestingwerken en van de kazerne Haerlem.

Ongeveer 100 man van het Rhein Flottielje hebben het fort gebruikt als logies. Tot voor een paar jaar geleden waren de "V" tekens nog op de muren van het bouwwerk te zien.Na de tweede wereldoorlog is de kazerne Haerlem gebruikt voor het tijdelijk onderbrengen van "onbetrouwbare" lieden. Getuige hiervan zijn nog enkele muurtekeningen die vroeger in elke ruimte te vinden waren. Alleen in de toiletruimte is hier nog een direct zichtbare getuige van aanwezig. De tand des tijds en de, waarschijnlijk, slechte verf heeft er voor gezorgd dat de meeste tekeningen door vochtinwerking verdwenen zijn. De tekeningen waren zeer verschillend van samenstelling. Er waren afbeeldingen te zien van landschappen uit het buitenland. Afbeeldingen van de vesting zelf waren aangebracht. Een ruimte was geheel gedecoreerd met verschillende vliegtuig modellen.Ten onrechte wordt in de volksmond gesproken van het "fort" Haerlem. Dit is echter geen juiste benaming. Een fort is een zelfstandig gesloten en naar alle zijden verdedigingbaar werk en heeft in de regel geen burgerbevolking. Een vesting is een versterkte stad, dus met burgerbevolking. Het fort Hellevoetsluis (feitelijk dus ook geen juiste benaming, maar soms wel zo genoemd) bestond uit de gehele vesting met alle verdedigingswerken, logementgebouwen en burgerbevolking daarbinnen.Tot het begin van 1971 is het gebouw gebruikt als opslag plaats voor allerlei handen materialen van defensie.
Begin 1972 heeft Scouting Hellevoetsluis het gebouw permanent in eerste instantie van domeinen kunnen huren. Later is het eigendom van de kazerne, met omliggende terreinen overgegaan in de handen van de gemeente Hellevoetsluis. Tot nu toe maken wij nog steeds dankbaar gebruik van deze voor ons zo unieke ruimte. Als gevolg van de vesting wet van 1874 zijn tevens als onderdeel "De stelling van de monden der Maas en van het Haringvliet" in de nabijheid twee forten gebouwd.: Fort Noorddijk en Fort Penserdijk. Beiden zijn uitgevoerd als een zelfstandige batterij met daaromheen een natte gracht. Bij beiden zijn opslag- en schuilplaatsen aanwezig.
Het gebied rondom deze verdedigingswerken kon onder water worden gezet waarbij deze belangrijke batterijen zorgden voor een sluitende verdediging.

English abstract:
A Fortification law of 1874, made clear that the river Maas and The Haringvliet were of significant importance. Hellevoetsluis was pointed out as the most southern point of support..

They decided to build coastal artillery battalion in Hellevoetsluis

In 1880 the construction started and was finished in 1881. It is built on stilts and has 25 different rooms . It was a complete station with sanitary facilities , kitchen , canteen etc.

Approximately 100 people from the Rhein Flotilla have used the fortress as accommodation . Until a few years ago the "V " signs were still on the walls of the building. After WWII the barracks of fortress Haerlem were used as temporary accommodation of " unreliable " people . Proof of this are some wall drawings that were used to find in every room . Only in the toilet a visible witness is still pesent.

In 1972 ‘Scouting Hellevoetsluis’ became permanet user of the fortress.

The fortress is anualy open to public on 'National Monument day'(nationale monumentendag)
The year the "Fort" was constructed or started.: 1880

Name of "Country" or "Nation" that constructed this "Fort": The Netherlands

Was this "Fort" involved in any armed conflicts?: No it wasn't

What was the primary purpose of this "Historic Fort"?: Used for defence of a border or land claim.

Current condition: Very good

This site is administered by ----: Web

If admission is charged -: 0.00 (listed in local currency)

Open to the public?: Restricted or by appointment only.

Link to web-site that best describes this "Historic Fort": [Web Link]

Link if this "Fort" is registered on your Countries/ State "Registry of Historical Sites or Buildi: [Web Link]

Official or advertised web-page: Not listed

Visit Instructions:
 • Please post a photo if you visited this "Waymark" and describe your impressions of your visit or anything that might be of use to future visitors or viewers that hasn't been included in this 'Waymark'.
  A "Visited" only will be deleted A.S.A.P.
 • Search for...
  Geocaching.com Google Map
  Google Maps
  MapQuest
  Bing Maps
  Trails.com Maps
  Nearest Waymarks
  Nearest Historic Forts
  Nearest Geocaches
  Nearest Benchmarks
  Nearest Hotels
  Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
  Recent Visits/Logs:
  Date Logged Log User Rating  
  Ed&Pluis visited Fort Haerlem - Hellevoetsluis (NL) 9/19/2014 Ed&Pluis visited it