By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Former town hall of Alphen aan den Rijn.
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 52° 07.879 E 004° 39.493
31U E 613500 N 5776940
Quick Description: Former town hall of Alphen aan den Rijn at Burgemeester Visserpark.
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 10/12/2013 7:22:04 AM
Waymark Code: WMJ8VR
Published By: Groundspeak Premium Member TheBeanTeam
Views: 11

Long Description:
Voormalig raadhuis Alphen aan den Rijn (Burgemeester Visserpark)
Het opheffen en samenvoegen van gemeenten leidt vaak tot het afdanken van de tot dan gebruikte gemeentehuizen. In veel gevallen leidt samenvoeging tot de wens om een nieuw gemeentehuis te bouwen, om aan de noodzakelijke verandering en uitbreiding van de administratie tegemoet te komen.

Na het ontstaan van de gemeente Alphen aan den Rijn in 1918 kregen de drie bestaande raadhuizen van de opgeheven gemeenten (Aarlanderveen, Alphen en Oudshoorn) en het secretariegebouw van Alphen een afzonderlijke bestemming voor de gemeenteadministratie. Het voormalige raadhuis van Alphen werd het nieuwe 'huis der gemeente'. In dit pand werd het politiebureau gevestigd en de vroegere raadzaal werd trouwzaal. De nieuwe raadzaal en het kantoor van de gemeenteontvanger kregen een plaats in het voormalige Aarlanderveense raadhuis. Het oude gemeentehuis van Oudshoorn werd bewaarplaats van de oude archieven. De burgemeester, de secretarie en de dienst gemeentewerken kregen een plaats in het gebouw "Overpost" aan de Wilhelminalaan. Deze situatie was voor het functioneren van het ambtelijk apparaat uiteraard niet optimaal zodat in de dertiger jaren de bouw van een nieuw raadhuis aandacht kreeg.

In 1934 overleed oud-burgemeester C.W.C.Th. Visser en de gemeente Alphen aan den Rijn verkreeg uit zijn nalatenschap de state "Doniawier" bij Wons met bijbehorende landerijen. Visser had als voorwaarde gesteld dat bij verkoop van "Doniawier" de helft van de opbrengst zou worden gebruikt als bijdrage in de kosten van aanleg en onderhoud van het Burgemeester Visserpark en de andere helft als bijdrage voor de bouw van een nieuw raadhuis. De nieuwbouwplannen kwamen hierdoor in een stroomversnelling. De Haarlemse architect C.J. Blaauw ontwierp het nieuwe raadhuis. De strenge symetrie aan de buitenzijde valt hierbij op. Zeker gezien de periode van economische crisis waarin het raadhuis werd gebouwd, straalt het een luxe uit. Dat geldt ook voor het interieur. In de centrale hal werden verschillende marmersoorten gebruikt, de raadzaal en trouwzaal werden voorzien van mahoniehouten betimmeringen. De openbare aanbesteding vond plaats in juni 1937 waarbij de bouw voor 185.000,- gulden (exclusief honorarium en opzichtersalaris) werd gegund aan J. van der Bijl, aannemer te Zeist. De bouw werd eind februari 1939 voltooid. Al snel was het raadhuis te klein voor het groeiend aantal medewerkers en vanaf de vijftiger jaren werden verschillende gemeentelijke diensten in andere panden gehuisvest. Nadat in 1986 aan de Castellumstraat een nieuw stadskantoor in gebruik werd genomen, behield het raadhuis aan het Burgemeester Visserpark slechts een representatieve functie, de trouwzaal is nog steeds in gebruik. Bovendien huisvest het op dit moment het Streekarchief Rijnlands Midden en de Streekmuziekschool.
(source: hhtp://www.groenehartarchieven.nl/themas/gemeentehuizen/voormalig-raadhuis-alphen-aan-den-rijn)

English abstract:
Former town hall of Alphen aan den Rijn (Mayor Visserspark )
In 1918 the municipality of Alphen aan den Rijn in was created out of three existing small municipalities called Aarlanderveen , Alphen and Oudshoorn. For this reason a secretariat building for the municipal administration was needed
In 1934, former mayor C.W.C.Th. Visser died. The municipality of Alphen aan den Rijn obtained from Visser his estate with associated lands and sold it for cash. Visser however, had a condition that the money hat to be used to contribute to the cost of construction and maintenance of the Mayor Visser Park and the other for the construction of a new city hall.
The Haarlem architect C. J. Blaauw designed the new town hall, which was build and ready for use in 1939. In 1986 the town hall became to small and the council moved out.
The town hall is currently used by the regional music school, however it is still possible to get married in this building.
Year photo was taken: 1940

Visit Instructions:
To log a visit to each spot you are required to take your own photo. Alternatively you can tell a story about your own experience at the location or any unique information about that location to count as a visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Photos Then and Now
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Visjes visited Former town hall of Alphen aan den Rijn. 8/24/2014 Visjes visited it
Axel-F visited Former town hall of Alphen aan den Rijn. 3/1/2014 Axel-F visited it
Marcel(Mc) visited Former town hall of Alphen aan den Rijn. 1/17/2014 Marcel(Mc) visited it
Milja1 visited Former town hall of Alphen aan den Rijn. 1/12/2014 Milja1 visited it
stefanp1 visited Former town hall of Alphen aan den Rijn. 11/24/2013 stefanp1 visited it
The Big Cats visited Former town hall of Alphen aan den Rijn. 11/20/2013 The Big Cats visited it
dozodoorzon visited Former town hall of Alphen aan den Rijn. 11/18/2013 dozodoorzon visited it
perenbrj visited Former town hall of Alphen aan den Rijn. 10/30/2013 perenbrj visited it

View all visits/logs