By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

UFO'en - Skive, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 33.183 E 009° 05.266
32V E 505395 N 6267638
Quick Description: UFO'en er 1 af 11 kunstværker placeret i rundkørsler ved Skive. --- The UFO is 1 of 11 artworks ring placed on roundabouts in Skive.
Location: Denmark
Date Posted: 8/23/2013 9:48:23 AM
Waymark Code: WMHXD0
Published By: Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 10

Long Description:
UFO’en er fortællingen om det ukendte og det uventede. Den kan både forstås humoristisk og alvorligt.

Det første handler om det eksistentielt ironiske i, at man kan tilbagelægge millioner af lysår på rejse gennem universet og alligevel ramme syv meter ved siden af til sidst. Det er en oplevelse, som de fleste af os billedligt talt kan nikke genkendende til. Som sådan er UFO’en en opfordring til andre trafikanter om at fastholde et humoristisk syn på tilværelsen.

Det alvorlige handler om, hvordan vores planet ser ud. Er den så præsentabel, at vi er klar til at modtage gæster fra andre solsystemer? Eller er det sådan i vores hus, at ét barn får for meget, mens to andre børn lever i fattigdom? Og er det derfor, vi endnu ikke har fået besøg derudefra? UFO’en er også en opfordring til at tænke over, hvad vi vil sige til gæster, der ikke rammer forbi landingsstellet...

Formen er inspireret af den flyvende tallerken, sådan som UFO’er så ud i de gode gamle dage. Sådan som vi kender dem fra science fiction-film, slørede fotografier og tvivlsomme beretninger.

The UFO is the story of the unknown and the unexpected. The interpretation of it can be both humorous and serious.

The first story tells us that it is existentially ironic that you can cover millions of light years travelling through the universe and still be seven metres off-target in the end. It is an experience which most of us figuratively speaking can give a nod of recognition. As such the UFO encourages other road users to maintain a humorous view of life.

The serious story is about what our planet looks like. Is it so presentable that we are ready to receive guests from other solar systems? Or does it happen in our house that one child gets too much and two other children live in poverty? And is that the reason why we have not yet had visitors from out of space? The UFO also encourages us to consider what we would say to guests who do not miss the landing ground...

The form was inspired by the flying saucer, the way that UFOs used to look in the good old days. The way they look in science fiction films, blurred photographs, and dubious accounts.


Source: Skives 11 Stjerner

Title: UFO'en / The UFO

Artist: Timothy Jacob Jensen

Media (materials) used: Stainless steel and black steel

Location (specific park, transit center, library, etc.): Ringvej Syd - Viborgvej roundabout

Date of creation or placement: 23. juni 2006

Visit Instructions:

To help give a different perspective and to better the waymark for future visitors please tell us about your visit and upload a favorite photograph you took of the waymark.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abstract Public Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
kallehaugerne visited UFO'en - Skive, Denmark 5/15/2014 kallehaugerne visited it
Ulven7470 visited UFO'en - Skive, Denmark 7/25/2010 Ulven7470 visited it

View all visits/logs