By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Vestre Landsret
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 27.085 E 009° 24.788
32V E 525464 N 6256399
Quick Description: Vestre Landsret er en af Danmarks to Landsretter. --- Western High Court is one of Denmark's two High Courts.
Location: Denmark
Date Posted: 8/21/2013 3:25:43 PM
Waymark Code: WMHWZT
Published By: Groundspeak Premium Member razalas
Views: 3

Long Description:
Vestre Landsret blev oprettet i 1919. Rettens hovedbygning i Viborg blev bygget og idriftsat i januar 1920. Retsbygningen er beliggende på Stænderpladsen i Viborg og er designet af arkitekten Christopher Varming.

Vestre Landsret har én præsident og 38 dommere. Retten er opdelt i kamre, der hver består af tre landsdommere. Selvom der udpeges en retsformand for hvert kammer, træffes alle afgørelser, ved simpelt flertal, i alle typer af sager.

Som institution er Vestre Landsret er en af ??de ældste i Danmark. Som retscentrum, kan Viborg spores mindst 1000 år tilbage i tiden, og sandsynligvis længere.

Vestre Landsret (Western High Court) was established in 1919. The court's main building in Viborg was built and commissioned in January 1920. It is located on Stænderpladsen in Viborg and was designed by architect Christopher Varming.

The Vestre Landsret has one President and 38 judges. It is split into chambers, each consisting of three High Court judges. Though the President of the High Court appoints a presiding judge for each chamber, all decisions are reached by a simple majority, in all types of cases.


As an institution Vestre Landsret is one of the oldest in Denmark. As a legal center, Viborg can be traced back in time for at least a 1000 years and probably longer.

Wikipedia Url: [Web Link]

Visit Instructions:
To post a visit log to this waymark you need to visit and write about the actual physical location. Any pictures you take at the location would be great, as well.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Wikipedia Entries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
SnowBoat visited Vestre Landsret 5/18/2014 SnowBoat visited it