By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Drive In Bio - Lynge, Denmark
Posted by: Groundspeak Charter Member ArktiS
N 55° 49.380 E 012° 18.322
33U E 331197 N 6189665
Quick Description: [DA] Europas største Drive-In biograf - målt i antallet af biler - ligger i Nordsjælland. [EN] The largest Drive-In Movie Theatre in Europe - measured in the number of cars - is situated in North Zealand.
Location: Denmark
Date Posted: 6/16/2013 8:23:46 AM
Waymark Code: WMHANV
Published By: Groundspeak Premium Member Team Farkle 7
Views: 11

Long Description:
DANSK

Drive In Bio ved Lynge har tre ”sale” - dvs. tre lærreder - hvor der hver aften fra påske til sidste lørdag i september vises film under åben himmel. I alt er der plads til 800 biler i de tre ”sale”, der er placeret i en tidligere grusgrav i Nymølle mellem Slangerup og Farum.

Historien bag: Drive In Bio ved Lynge blev grundlagt i 1961 af Mogens Fisker, der var inspireret af de amerikanske drive-in biografer. Drive In Bio er dermed den næstældste drive-in-biograf i Europa. Efter tre sæsoner lukkede Drive In Bio i 1963. Drive In Bio genåbnede i sommeren 1966, og har hver sommer lige siden vist film under åben himmel.

Repertoire: Drive In Bio ved Lynge er en såkaldt ”premiere-biograf”, der bedst kan sammenlignes med Palads i København. Programmet består typisk store amerikanske ”blockbusters”, som fx actionfilm og komedier, der især tiltrækker unge i alderen fra 18-30 år. Men Drive In Bio viser også film for et mere modent publikum. Smalle og mere kunstneriske film finder man dog ikke i Drive In Bio. Til gengæld holder Drive In Bio ofte specielle udendørsarrangementer i forbindelse med premierer på nye amerikanske storfilm.

Spilletider: Spilletiderne i Drive In Bio ændrer sig løbende under sæsonen, da det selvsagt skal være mørkt, før man kan se film. Programmet, spilletider og kørselsvejledning med mere kan man finde på Drive In Bios hjemmeside.

Priser: En tur i Drive In Bio koster omtrent det samme som, hvis man går i biografen i København.

ENGLISH

Drive In Bio in Lynge has three "theatres" - ie. three screens - shows movies under the open sky every night from Easter until the last Saturday in September. In total there is room for 800 cars in the three "theatres", located in a former gravel pit in Nymølle between Slangerup and Farum.

The history behind: Drive In Bio by Lynge was established in 1961 by Mogens Fisker, who was inspired by the American drive-in movie theaters. Drive In Bio is the second oldest drive-in movie theater in Europe. After three seasons Drive In Bio closed in 1963. Drive In Bio reopened in the summer of 1966 and has shown films in the open every summer since then.

Repertoire: Drive In Bio by Lynge is a "premiere cinema" and can be compared with the Palads movie theatre in Copenhagen. The repertoire typically consists of great American "blockbusters" like action movies and comedies that primarily attracts a younger audience. But Drive In Bio also shows films for a more mature audience. Narrow and artistic films are, however, not shown in Drive In Bio. On the other hand Drive In Bio from time to time hosts special outdoor events in connection with premieres of new American epic films.

Playing Hours: Playing hours in Drive In Bio are changing continuously during the season, as it obviously must be dark before the audience can see movies. The repertoire, playing hours and directions can be found on the Drive In Bios website.

Prices: The prices in the Drive In Bio match the prices of cinemas in Copenhagen.

Movie Theater: Movie Theater

Web Address of Movie Theater: [Web Link]

Physical Address:
Nymøllevej 5
3540 Lynge, Denmark


Opening/ Closing: From: 3/1/2013 To: 9/30/2013

Movie Title:
Zna bs Fgrry [DA] Qn cynargra Xelcgba tåe haqre, oyvire qeratronearg Xny-Ry fraqg gvy Wbeqra. Ure svaqre una rg cne xæeyvtr cyrwrsbeæyqer v Wbanguna bt Znegun Xrag. Zra Pynex, fbz qr qøore unz, re vxxr fbz qr naqer. Una une birewbeqvfxr fhcrexeæsgre, bt qn Wbeqra natevorf ns trareny Mbq sen Xelcgba, zå qra syvaxr wbheanyvfg Pynex Xrag irqxraqr fvt fva urexbzfg bt geæqr v xnenxgre fbz qra urebvfxr Fhcrezna. [EN] Nf gur cynarg Xelcgba vf qrfgeblrq, gur obl onol Xny-Ry vf frag gb Rnegu. Urer ur svaqf n cnve bs ybivat sbfgre cneragf, Wbanguna naq Znegun Xrag. Ohg Pynex, nf gurl oncgvmr uvz, vf abg yvxr gur bguref. Ur unf fhcreangheny fhcre cbjref, naq jura Rnegu vf nggnpxrq ol Trareny Mbq sebz Xelcgba, gur avpr ercbegre Pynex Xrag zhfg npxabjyrqtr uvf naprfgel naq pbzr vagb vgf bja nf gur urebvp Fhcrezna. [decrypt]


Admission Price: Not Listed

Visit Instructions:
To log a Visit, please make every effort to supply an image of yourself at the site. The standard GPS photo may be used as well, or even just an image that you took when you visited the location. If you do not have the option to provide an image, please provide a detailed description of your visit so we can form a 'mental image'
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Drive-In Movie Theaters
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Ethyl ether visited Drive In Bio - Lynge, Denmark 9/16/2013 Ethyl ether visited it
Lyngerup.dk visited Drive In Bio - Lynge, Denmark 8/1/1977 Lyngerup.dk visited it

View all visits/logs