By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Kosatínský viklan, Boudy u Cimelic, Central Bohemia, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 27.056 E 014° 01.237
33U E 429014 N 5478047
Quick Description: The large granite rocking stone in the woods west of the village Boudy.
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 6/6/2012 6:16:33 AM
Waymark Code: WMEJW0
Published By: Groundspeak Premium Member caverspencer
Views: 46

Long Description:
Velký žulový viklan leží na neznacené Alšove stezce, nedaleko žluté turistické znacky, v lese západne od obce Boudy. Tvorí dominantu prírodní kamenné rady. Jeho velikost je 1,1 x 2,6 x 2,1 m. Archeologický pruzkum v jeho blízkosti nalezl zlomky keramiky ze starší doby železné (7. – 5. stol. pr. Kr.), tedy ze stejné doby, kdy existovalo nedaleké hradište. To vede k hypotéze, zda pusobivá prírodní scenérie nesloužila jeho obyvatelum k rituálním úcelum. O tom, že místo bylo pro praveké obyvatele významné, svedcí i skupina halštatských mohyl, která se nachází cca 100 m východne a jihovýchodne od viklanu.

A large granite rocking stone lies in the woods west of the village Boudy. Dominates the natural stone row. Its size is 1.1 x 2.6 x 2.1 m archaeological survey in the vicinity of found fragments of pottery from Iron Age (7th-5th century. BC.). This leads to the hypothesis that the impressive natural scenery served for ritual purposes. The fact that the site was important for the prehistoric inhabitants, evidenced by the burial mound group, located about 100 m east and southeast of rocking stone.
Visit Instructions:
Please provide a photo of you and/or your GPS at the site.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Nature's Balanced Rocks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Hrudkin visited Kosatínský viklan, Boudy u Cimelic,  Central Bohemia, Czech republic 4/3/2015 Hrudkin visited it