By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Hranická propast - Hranice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 31.937 E 017° 45.023
33U E 699005 N 5490265
Quick Description: CS: Nejhlubší propast ve strední Evrope. EN: Deepest abyss in central Europe.
Location: Olomoucký kraj, Czechia
Date Posted: 5/7/2012 6:24:44 PM
Waymark Code: WMECM8
Published By: Groundspeak Regular Member the federation
Views: 58

Long Description:
CS:
Propasti se dríve ríkalo jednoduše Propast nebo Propast (na konci písmeno t). Hranictí Nemci ji nazývali dle umelé povesti Gevaterloch (cesky Kmotrova díra). Prý se tam propadla zem pod kocárem, který jel na krtiny, kde kmotrem mel být dábel. (Povest se vyskytuje v mnoha znacne odlišných variantách.) V první polovine 20. století nekdo utvoril v literature nové "vtipné" jméno Macuška, podle Jurendeho poznámky: "Das Gevaterloch, eine Mazocha im kleinen." ["Kmotrova díra, Macocha v malém."] Tento tvar se místními obyvateli nepoužívá. Navíc, jak vysvitne z dalšího textu, je Propast mnohem hlubší než Macocha. Propast se otvírá na pravém brehu Becvy (parcela c. 1930/1 k. ú. Hranice) v Národní prírodní rezervaci "Hurka u Hranic", vyhlášené tehdejším Ministerstvem školství a kultury dne 28. cervence 1952. Propast vznikla tak, že cást vod Becvy se zanoruje asi 5 km nad Propastí pres šterkové dno a puklinami ve vápenci do hloubek okolo 700-1000 m (možná i více). Zde naráží na nepropustné podloží. Z techto rozpukaných hornin vystupuje juvenilní plyn CO2 (kyslicník uhlicitý, nebo noveji oxid uhlicitý). Je to CO2, který ješte nikdy nebyl na povrchu Zeme od jejího vzniku. Vytvárí se pri tavení hornin vzniklém tím, jak se mladší Karpatská soustava nasouvá na starší Ceský masiv. Teplý CO2 proplynuje pritékající vodu a vytvárí z ní slabou kyselinu uhlicitou (H2CO3), což je vlastne sifón, neboli kyselka. Kyselka hlodá a rozpouští vápenec mnohem více než prostá deštová voda jako v jiných jeskyních a propastech. Navíc krasové jevy zde vznikají od spodu a ne shora, jak je obvyklé. Protože je kyselka teplá 16-24 °C (a v dávných dobách snad byla až horká), jmenuje se tato forma krasu termální kras nebo lépe hydrotermální kras.

Teplé proplynené kyselky vystupovaly podle puklin vzhuru a postupne vyžraly Propast. Sem tam neco spadlo dolu, ale bylo to za chvíli rozpušteno a odneseno dalšími puklinami dále do Becvy. (Jiné propasti, napr. Macocha, vznikly prevážne jen úcinky tekoucí vody (obrušování, abraze) na puvodne úzké pukliny. Tyto se postupne rozširovaly, až se vytvorilo nekolik pater jeskyní nad sebou. Stropy se pozdeji zrítily a utvoril se zející otvor.) Voda v Propasti je tedy kyselka. Nic v ní nežije, mimo primitivních bakterii a ras. Vlivem zmen atmosférického tlaku, prítokem povrchových vod, kolísáním hladiny Becvy a nepravidelných výronu CO2 se mení množství CO2 rozpušteného ve vode. Tím se mení viditelnost (dohlednost) od 1 m do 60 a více metru. Bežná viditelnost je okolo 10-15 m. Pohyb vody zpusobený potápeci a vystupujícími vydechnutými bublinami zpusobuje znacné snížení viditelnosti. Napr. po jednodenní akci pri filmování se viditelnost snížila z 30 m na 0,5 m. Výzkumné ponory proto probíhají nejméne v trítýdenních intervalech, aby se Propast mohla vzpamatovat. Nynejší teploty vody jsou ~16 °C, v nekterých cástech Propasti až 19,8 °C. Nejvyšší dosud namerená teplota byla v Rotundam 8.8.1976 celých 24 °C.

Zdroj: (visit link) (Doporucuju návštevu zdejší keše :)

EN:
The Hranice Abyss (Czech: Hranická propast) is the deepest nature abyss in the Czech Republic and whole central Europe. It is located near the town of Hranice (Olomoucký kraj). The lowest confirmed depth is 275.5 m (205 m under the water level) attained by a Hyball ROV, however the expected depth is 700-800 meters.

Prístup/Access:
Po cervené znacce z nadraží Teplice nad Becvou nebo blízkého parkovište (bohužel placené). / Follow the red tourist mark from train station Teplice nad Becvou or near parking (unfortunately with toll).
Visit Instructions:
Please provide a photo of you and/or your GPS at the site.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Natural Sinkholes
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
I+B+M+H visited Hranická propast - Hranice, Czech Republic 9/28/2013 I+B+M+H visited it
Monty&Miru visited Hranická propast - Hranice, Czech Republic 4/15/2013 Monty&Miru visited it
Arne1 visited Hranická propast - Hranice, Czech Republic 9/9/2012 Arne1 visited it
dudugum visited Hranická propast - Hranice, Czech Republic 11/10/2011 dudugum visited it
snehulaci visited Hranická propast - Hranice, Czech Republic 4/13/2011 snehulaci visited it

View all visits/logs