By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Groundspeak Premium MemberVymitac visited Pevnost Josefov / Fort Josefov, Jaromer, CZ
Dodatecne loguji nekolik desítek waymarku. Byl jsem zde s Opicakuzem a ten priložil fota, takže snad nemusím. Krásné podzemí. Díky